Çerubizm

Features

  • Kalıtsaldır.
  • Çocukluk çağında mandibular açıda bilateral şişlik. Şişlik progresif ve ağrısızdır.
  • Mandibula açısında bilateral multiloküler radyolüsensiler. Bazen posterior maksillada.
  • İyi sınırlı, iyi korkikalize olmuş kenarlar.
  • Komşu dişlerde; belirgin yer değiştirme, gömüklük, kök rezorbsiyonu.

Cases

Cherubism