Diş Folikülü

Features

  • Gelişmekte olan diş kronunun yaklaşık çapında, iyi sınırlı ve iyi kortikalize olmuş redyolüsensidir.
  • Genellikle bilateral.

Differential diagnosis