Dentigeröz (Foliküler) Kist

Features

  • Radiküler kistten sonra en sık görülen odontojenik kist.
  • Sürmemiş daimi dişin foliküler bölgesinde ortaya çıkar.
  • Mine organı kalıntıları ile diş kronu arasında sıvı toplanması sonucu gelişir.
  • En sık 15-30 yaşlarında görülür.
  • En sık görülen yerleşim yerleri: Mandibuler üçüncü molar, maksiller kanin, maksiller üçüncü molar.
  • Üniloküler radyolüsensi, iyi sınırlı, çoğunlukla kortikalize olmuş, sürmemiş ve yer değiştirmiş bir dişin kronu ile ilişkili.
  • Büyük kistler dış tabakayı ekspanse etme eğilimindedir (genellikle bukkalden).
  • Erüpsiyon kisti çocuklardaki sürmemiş dişin üzerini örmekte olan yumuşak dokularda yerleşmiş dentigeröz kisti tanımlayan bir terimdir.
  • Odontojenik epitel kisti duvarında ameloblastik değişim görülebilir.

Differential diagnosis

Cases

Dentigerous cyst associated with the left upper third molar

Dentigerous cysts associated with an upper canine.

Dentigerous cysts associated with lower third molar.

Dentigerous cysts associated with a lower canine

Dentigerous cyst associated with the right upper canine.

Dentigerous cyst associated with the upper third molar.

A dentigerous cyst associated with the left lower third molar.