Eozinofilik GranülomÖzellikler

  • Langerhans hücrelerinin proliferasyonu ile karakterize kemiğin benin, litik lezyonu.
  • Genellikle adölesanlar ve genç erişkinler.
  • Lokalize ya da birden çok lezyon.
  • Çenelerde %75’den fazla mandibulada.
  • Yuvarlak, mono-loküler, kortikalize olmamış.
  • Dişleri etkilemeksizin (örn. kök rezorpsiyonu) periodontal kemik yıkımı (diş kaybı).

Differential diagnosis

Cases

 

Eosinophilic granuloma in the maxilla and in the mandible.


Esinophilic granuloma in the mandible (the same patient as in case 1)