Fibröz Displazi (zayıf sınırlı)

Features

  • Kemiğin fibröz doku ile idiyopatik yer değişimidir.
  • Sadece bir kemiği (monostotik) veya birden fazla kemiği (poliostotik) etkileyebilir. Çene tutulumu yaygındır (özellikle maksilla).
  • Adölesanlar.
  • Klinik bulgular ve belirtiler: Etkilenen kemikte ağrısız, yavaş ve ilerleyen genişleme.
  • Radyodansite: Başlangıçta zayıf sınırlı radyolüsensi, yavaş yavaş ince trabeküller tipik buzlu cam veya portakal kabuğu görünümünü sahnelemek üzere belirgin hale gelir.

Differential diagnosis

Cases

Fibrous dysplasia