Florid semento-osseöz displazi (radyolüsensi)

Features

  • Florid osseöz displazi genellikle çenelerin birden fala kuadrantını tutan benin bir durumdur.
  • Lezyonlar sıklıkla bilateral ve simetrik yerleşimlidir. Dişlerin mevcut olduğu durumda diş apekleri ile ilişkilidir.
  • Semento-osseöz displazinin klinik olarak en yayılmış formudur.
  • Bitişik dişler: yer değiştirmemiş, rezorbe değil, tipik olarak vital.
  • Bazen ekspansiyona nenden olabilir

Radyodansite

  • Erken dönem: Radyolüsent, kortikalize olmamış.
  • Ara dönem: Apikal radyolüsensiler içinde radyoopasite vardır.
  • Geç dönem: Yoğun radyoopak.