Dev Hücreli Granülom, Santral (Üniloküler)

Features

  • Genellikle genç erişkinlerde görülür.
  • Çoğunlukla mandibulada yer alır (anteriror bölge).
  • Komşu dişlere olası etkileri: yer değiştirme, rezorpsiyon, lamina dura yıkımı
  • Üniloküler (erken dönem), multiloküler (internal septa, bal beteği görünümü)
  • Düzensiz şekilli, genellikle zayıf sınırlı.
  • Kayda değer büyüklükte ekspansiyona neden olabilir.

Differential diagnosis

Cases

Cone beam CT scans of a circumscribed giant cell granuloma

Giant cell granuloma, circumscribed