Globülomaksiller Kist

Features

  • Karakteristik lokasyonu maksiller lateral kesici ile kanin dişleri arasındadır.
  • Üniloküler, yuvarlak veya oval ya da armut benzeri şekilde, iyi sınırlı, iyi kortikalize olmuştur.
  • Küçük boyutlu (nadiren çapı 1,5cm’den daha büyük)
  • Bitişiğindeki kanin ve lateral kesici köklerinin diverjanına neden olabilir.

Differential diagnosis

Cases

Globulomaxillary cyst