Hemanjiom, Santral

Features

  • Ender, benin tümörler olup çeneleri nadiren etkiler.
  • Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak ergenlerde daha sıktır.
  • Multiloküler radyolüsensi (sabun köpüğü veya bal peteği görünümü). Büyük lezyonlar bir osteosarkomun güneş ışını görünümüne sahip olabilir.
  • Komşu dişlerde kök rezorpsiyonu yaygındır. Gelişmekte olan dişler daha büyük olabilir ve daha erken sürebilir.
  • Lezyonun inferior alveoler kanalı tuttuğu durumda, kanal genişleyebilir.
  • Lezyonun aspirasyonu önemli bir tanı aracıdır.

Differential diagnosis

Cases

Central hemangioma

Courtesy of Prof. CJ. Nortje, Univ. of Stellenbosch, S. Africa.

A 36yrs old male with reported numbness in the left mandible for about a month ago. Biopsy showed central hemangioma.

Courtesy of Leif Kullman DDS, PhD
Assoc. Professor Oral and Maxillofacial Radiology
Faculty of Dentistry, Kuwait University.

Central Hemangioma, lower jaw.