Scroll Top
Vreemd lichaam (focaal)

Vreemd lichaam (focaal)

Kenmerken
  • Verschillende vreemdlichamen kunnen focale radiopaciteiten veroorzaken.
  • De verschijningsvorm hangt af van de aard van het vreemde lichaam, de dichtheid, de locatie..

Examples of common artefacts in panoramic images caused by jewellery or other objects.
Necklace, Nose piercing, Tong piercing, Lead apron, Hair clip

Intraoral radiography: Examples of common artefacts caused by jewellery or spectacles.

Wire in the tongue.

A gun shot case (Courtesy of Prof. CJ Nortje, University of Stellenbosch, S. Africa).

Knife (Courtesy of Prof. CJ Nortje, University of Stellenbosch, S. Africa)

Amalgam remnants

Ear surgery.