Scroll Top
Wortelresorptie

Wortelresorptie

Kenmerken

Externe en interne wortelresorptie. Oorzaken externe wortelresorptie:

  • Parodontale infectie.
  • Druk van orthodontische verplaatsing, een geimpacteerd element of een tumor.
  • Trauma.
  • Idiopatisch.

Interne wortelresorptie is een pathologisch fenomeen wat gekarakteriseerd kan worden met verlies van dentine, ten gevolge van activiteit van clastische cellen. Het treedt op wanneer de pulpa ontstoken is. De afbraak van dentine kan jaren duren, maar kan zich ook heel snel ontwikkelen.

Intern root resorption in 26.

External root-resorption caused by impacted premolar. Images showing intimate relationship between the premolar and molar. Severe root resorption in the molar and destruction of the buccal cortex.

Cervical external resorption in tooth 11.

Different cases of internal root resorption.

Different cases of external root resorption.

Central incisor showing external root resorption caused by impacted canine.

Root resorption associated with orthodontic treatment.