Το DDMFR.org είναι ένα ανοικτό, πολλαπλών χρήσεων εκπαιδευτικό εργαλείο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οδοντιάτρων, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες οδοντιάτρους.
Η θέση παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων και των ανωμαλιών που εκδηλώνονται στην οδοντομαγνητική περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορική διάγνωση..

Δρ. Dr. Κ. Τσικλάκης,

Πρόεδρος, Τμήμα Διαγνωστικής και Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Dr. Κ. Συριόπουλος,

Τμήμα Προφορικής Απεικόνισης & Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Leuven, Βέλγιο

Dr. F. van Papenrecht,

Διευθυντής της Papenrecht ICT, Leiderdorp, Κάτω Χώρες