Ινώδης δυσπλασία (2ο στάδιο)

Features

  • Ιδιοπαθής αντικατάσταση οστού με ινώδη ιστό.
  • Μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα μόνο οστούν ή σε διάφορα οστά. Εντοπίζεται συχνά στις γνάθους (κυρίως στην άνω).
  • Εντοπίζεται σε νεαρά άτομα.
  • Εμφανίζεται ως ασυμπτωματική, αργή διόγκωση του προσβεβλημένου οστού.
  • Ακτινογραφική εικόνα: Αρχικά διαύγαση με ασαφή όρια. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται οστικά διαφράγματα που δίνουν την χαρακτηριστική εμφάνιση “φλούδας πορτοκαλιού” ή “τριμμένου γυαλιού”.

Differential diagnosis

Cases

Fibrous dysplasia (mixed) case.

A case of fibrous dysplasia in a female patient 21yrs old.

Fibrous dysplasia: ground glass appearance

Fibrous dysplasia upper left