Διάχυτη οστεϊνική δυσπλασία (μικτή βλάβη)

Χαρακτηριστικά

  • Καλοήθης, συνηθως εντοπίζεται σε περισσότερα τεταρτημόρια στις γνάθους.
  • Κλινικά είναι η πιο διάχυτη μορφή οστεϊνικής δυσπλασίας.
  • Οι πολλαπλές βλάβες συνήθως εντοπίζονται αμφοτερόπλευρα και συμμετρικά. Εντοπίζονται στην περιακρορριζική περιοχή των δοντιών.
  • Παρακείμενα δόντια χωρίς οαθολογικά ευρήματα: ζωντανός πολφός, χωρίς μετατόπιση ή απορρόφηση ρίζας.
  • Ενίοτε προκαλείται διόγκωση.

Ακτινοσκιερότητα

  • Αρχικό στάδιο: Διαύγαση.
  • Ενδιάμεσο στάδιο: Εναπόθεση οστεϊνης στο κέντρο της βλάβης (συνδυασμός διαύγασης και σκίασης).
  • Τελικό στάδιο: Σκίαση

Cases

White female, 45 yrs. Mixed lesions in the mandible bilateral

Male 48 years. All three stages are present. tooth 44 (radiolucency), tooth 45 (mixed), tooth 36 (radiopacity).