Οστεϊνοβλάστωμα

Features

  • Σπάνιο καλόηθες νεόπλασμα.
  • Συνήθως σε νεαρά άτομα (2η και 3η δεκαετία).
  • Συχνότερη εντόπιση στην γομφιακή χώρα της κάτω γνάθου.
  • Προσκολλάται στην επιφάνεια της ρίζας του δοντιού. Συχνά προκαλεί μετατόπιση και απορρόφηση ριζών.
  • Συμπτωματα: Πόνος σε 50% των περιπτώσεων και διόγκωση.
  • Τρία στάδια ανάπτυξης: διαυγαστικό – μικτό – ακτινοσκιερό.
  • Η ακτινοσκίαση μπορεί να περιβάλλεται από διαυγαστική ζώνη.

Differential diagnosis

Cases

Cementoblastoma