Πολλαπλούν μυέλωμα

Features

  • Κακοήθης νεοπλασία που προσβάλει προτογενώς το μυελό των οστών.
  • Η πιο συχνή κακοήθεια των οστών στους ενήλικες. Εμφανίζεται σε άτομα άνω των 30 ετών.
  • Πολλαπλές κυκλικές διαυγάσεις με σαφή όρια στις γνάθους και στο κρανίο.
  • Σημεία και συμπτώματα: πόνος διόγκωση, παραισθησία, μάζα μαλθακών ιστών, και κινητικότητα δοντιών. Μεγάλες βλάβες μπορεί να προκαλέσουν παθολογικά κατάγματα.

Differential diagnosis

Cases

Multiple myeloma

Multiple myeloma

Courtesy of Prof. CJ. Nortje, Univ. of Stellenbosch, S. Africa.