Δρεπανοκυτταρική αναιμία

Χαρακτηριστικά

 • Κληρονομική νόσος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η βασική βλάβη συνίσται στη παθολογική σύνθεση αιμοσφαιρίνης S. Αλλοίωση σχήματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων που αποκτούν δρεπανοειδές σχήμα και έχουν μειωμένη ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στους ιστού.
 • Το αιμοποιητικό σύστημα αντιδρά με αύξηση της παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του μυελού των οστών σε βάρος του σπογγώδους οστού.
 • Συναντάται σε άτομα της μαύρης φυλής. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους.
 • Ακτινογραφικά χαρακτηριστικά:
  • Χαρακτηριστική διάταξη του σπογγώδους οστού στο κρανίο “ανυψωμένες τρίχες”
  • Διεύρυνση της διπλόης
  • Διεύρυνση των μυελικών χώρων σε όλα τα οστά.
  • Γενικευμένη οστεοπόρωση.
  • Αύξηση μεγέθους των γνάθων.
  • Λέπτυνση του συμπαγούς οστού (όπως ο φλοιός του κρανίου).

Διαφορική Διάγνωση

Περιστατικά