Ameloblastoma (Multiloküler)

Features

  • Benin, lokal agresif odontojenik tümör. Genellikle ağır ağır, etkilenen bölgenin ağrısız şişliği şeklinde gelişir.
  • Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.
  • Çevreleyen kemiğe lokal invazyon.
  • %80-95 mandibulada (posteriror gövde, ramus bölgesi). Maksillada çoğunlukla premolar-molar bölgede.
  • Üniloküler (küçük lezyonlar). Multiloküler (septalı geniş radyolüsent alanlar veya bal peteği görünümü)
  • Düzgün, iyi sınırlı, iyi kortikalize olmuş kenarlar
  • Komşu dişler sıklıkla yer değiştirmiş ve rezorbe.
  • Yaygın kemik ekspansiyonuna neden olur.
  • Eksik çıkarılma nüks ile sonuçlanabilir.

Differential diagnosis

Cases

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular), Recurrance

Several cases of ameloblastoma