Κακόηθες λέμφωμα (ασαφή όρια)

Features

  • Κακοήθη νεοπλάσματα λεμφαδενοειδούς ιστού.
  • Δύο κύριως τύποι: Λέμφωμα Ηodgkin και Non- Hodgkin
  • Generalised osteopenia with loss of the lamina dura and the inferior dental canal and involvement of the cortex.
  • Πολύχωρη διαύγαση με ασαφή όρια.
  • In maxillary sinus lesions, the antral walls can be destructed and soft tissue mass may be visible. In the mandible, the lesion can destroy the cortex of the inferior dental canal.
  • Προκαλεί απορρόφηση ρίζας στα παρακέιμενα δόντια.

Differential diagnosis

Cases

Malignant lymphoma ill defined