Eosinofiel granuloomKenmerken

  • Benigne lytische laesie in het bot, die zich karakteriseert door proliferatie van de Langerhans cellen.
  • Normaliter bij adolescenten en jong volwassenen.
  • Lokaal of multipele laesies.
  • In beide kaken, meer dan 75% in de mandibula.
  • Rond, monoloculair, niet gecorticaliseerd.
  • Verlies van parodontaal bot (losstaande elementen) zonder andere aantasting van de elementen (zoals wortelresorptie).

Differentiële diagnose

Voorbeelden

 

Eosinophilic granuloma in the maxilla and in the mandible.


Esinophilic granuloma in the mandible (the same patient as in case 1)