ParodontitisKenmerken

  • Lokaal ernstig botverlies rondom de radices van elementen (endo-paro laesie).

Differentiële diagnose

Voorbeelden

 

Several cases of periodontitis


Periodontitis: bone loss with furcation involvement