Chirurgisch defect

Kenmerken

  • Het is een ruimte waar ingroei van osseus weefsel niet heeft plaatsgevonden na een apexresectie.
  • Het bestaat uit dicht bindweefsel en is gesitueerd aan de apex van een element zonder pulpa.
  • Het heeft een duidelijke gedefinieerde begrenzing en blijft in grootte stabiel gedurende lange tijd.
  • Het gerelateerde element is asymptomatisch.

Differentiële diagnose

Voorbeelden

Surgical defect cases


A case of surgical defect: upper premolar with apex resection.